Biblické poselství: "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna (Ježíše Krista), aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího."

Milan Kantor
rozcestník

ODKAZY:

VÝUKA NA HUDEBNÍ NÁSTROJE: STRÁNKY, KTERÉ SLEDUJI:

Email: kantormi@seznam.cz

počítadlo.abz.cz